Jokikunnan Vanhempainyhdistys

Päivitetty: 06.02.2023

Jokikunnan koulun yhteydessä toimii vanhempainyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kodin, vanhempien, koulun ja oppilaiden yhteistyöelimenä. Yhdistys on perustettu aikaisemmin toimineen koulun johtokunnan tilalle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa tekee esityksiä ja aloitteita sekä on yhteydessä viranomaisiin, tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa ja järjestää esim. juhlatilaisuuksia.

Jäseneksi saavat liittyä Jokikunnan koulun oppilaiden vanhemmat ja huoltajat sekä kaikki aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevat henkilöt. Vanhempainyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee. Käytännössä yhdistys hankkii varoja erilaisilla myynneillä ja tempauksilla. Oppilaille järjestetään retkiä ja tilaisuuksia tilanteiden mukaan sekä koululle on tehty pieniä hankintoja.


Puheenjohtaja Silja Stockinger
puh. +358 40 588 1522
sähköposti silja.stockinger@gmail.com