Juoksuhaudat ja linnoitukset

Päivitetty: 19.12.2022
Juoksuhaudat on vieläkin nähtävissä Hyrtiönmäellä.

Ensimmäinen maailmansota (1914 – 1918) jätti jälkensä myös Jokikunnan maisemiin. Pietarin turvaksi alettiin varustaa teitten suunnassa kenttälinnoitusasemia sopiviin maastonkohtiin Länsi-Suomessa. Työt Vihdissä alkoivat joulun alla 1915 Nummelassa, kirkonkylässä ja Jokikunnalla. Näissä työkohteissa oli kevättalvella 1916 päivittäin töissä 500 – 800 jalka- ja hevosmiestä. Kenttävarustustöitä tekivät osittain venäläiset sotilaat, osittain palkattu työväki venäläisten sapööri- eli pioneeriupseerien johdolla. Linnoitustyöt loppuivat vuoden 1918 alkuun mennessä.

Linnoituksen rakentaminen toi Jokikunnalle, jota kutsuttiin silloisen postiaseman mukaan Merramäeksi, monenlaista touhua ja antoi työtä paikallisille asukkaille. Venäläinen esikunta majaili jokisillan läheisessä talossa, jossa myös maksettiin palkat. ”Patterinmäen” työmaalle oli paljon halukkaita, sillä siellä maksettiin hyvää palkkaa.

Jokikunnalla linnoituslaitteet on kaivettu maahan tai louhittu kallioon maastoa hallitsevalle rinteelle. ”Juoksuhauta-alue” on n. 80 – 90 metriä ylempänä tiestä, jota pitkin vihollinen mahdollisesti olisi yrittänyt edetä. Puolustuslinja on tehty poikkisuuntaisesti tiehen nähden ja laajalle alueelle maastoon. Kaivantoja on yhteensä n. kolme kilometriä.

Jokikunnalla kaivantoja on yhteensä
noin kolme kilometriä.

Etulinjaan rakennettiin sirpaleen kestäviä suojia, ja puolustusasemien taakse tykkitulen kestäviä suojatiloja, kuten majoitukseen tarkoitetut suojahuoneet, joista pääsi yhdyshautoja pitkin etulinjaan. Taisteluasemat muodostuivat tuliasemista, ampumatarvikevarastoista, miehistösuojista sekä taistelu- ja yhdyshaudoista. Jälkiä kaikista niistä löytyy Hyrtiönmäeltä. Vallien korkeus on ollut alun perin 1 – 2,5 metriä. Rintasuojina käytettiin louhinnasta syntyneestä kiviaineksesta kasattuja suojavalleja. Niiden suojanpuolella oli kiväärimiehiä varten tehtyjä ampumakorokkeita. Haudat, tuliasemat ja suojat tuettiin puurakenteilla. Katoissa käytetyt hirret peitettiin maalla ja kivillä, betonia ei käytetty. Puolustusasemien eteen pystytettiin piikkilankaesteitä. Puolustuslinjojen taustalla sijaitsivat tykkipatterit.

Hyrtiönmäki (Patterinmäki) on Jokikunnalle kulttuurihistoriallisesti arvokas alue. Juoksuhaudat ovat vielä nähtävissä, kivestä rakennetut suojavarustukset sen sijaan ovat vuosien saatossa sammaloituneet. Siellä ne silti ovat kertomassa omaa tarinaansa.