Jokikunnan koulu

Päivitetty: 07.02.2023

Lukuvuonna 2023-2024 Jokikunnan koulussa työskentelee päivittäin noin 40 oppilasta, kolme luokanopettajaa ja kouluohjaaja sekä ruokahuollosta ja siivouksesta vastaava yhdistelmätyöntekijä.

Erityisopettaja työskentelee koululla perjantaisin. Koulukuraattori käy koululla kerran kahdessa viikossa ja psykologi käy tarvittaessa, kouluterveydenhoitaja kerran kuukaudessa. Jokikunnan koulussa opetetaan yhdysluokissa 1–2, 3–4 ja 5–6 ja eri luokka-asteiden oppilaat tekevät paljon yhteistyötä.

Koulun historiaa

Vanha Jokikunnan koulu, joka tuhoutui tulipalossa 1942.
Kuvassa Jokikunnan koulu ja oppilaat vuonna 1940.

Vihdin ensimmäiset kyläkoulut, yhteiset tytöille ja pojille, perustettin vuonna 1891 Jokikunnalle ja Kortjärvelle eli Härkälään. Oppilaiden ”sisäänkirjoitus” pidettiin tiistaina 19.1.1892 Lumian talon salissa, jossa koulutyö aloitettiin seuraavana päivänä. Koulun aloitti iältään sekalainen joukko, jonka nuorin oli seitsemänvuotias ja vanhin 23-vuotias. Kouluun pääsemisen edellytyksenä oli muun muassa se, että piti osata ”puhtaasti sisältä lukea ja omata sellaista kristinopin taitoa kuin kodissa tai lastenkoulussa annettava on”. Ensimmäiseksi opettajaksi vastaperustettuun kansakouluun saatiin 21-vuotias neiti Edit Karhunen, joka ruotsinkielisen tyttökoulun käytyään oli opiskellut psykologiaa ja kasvatusoppia.

Nykyinen, vuonna 1950 valmistunut koulurakennus.

Jokikunnan Niemen talon isäntä, professori Lemström, lahjoitti koulua varten Suomelan tontin, jolle rakennettuun koulurakennukseen päästiin muuttamaan vuonna 1893. Vuonna 1917 koulutontti todettiin vesiperäisyyden vuoksi sopimattomaksi. Uusi koulu valmistui vuonna 1920 mäelle, josta Tuiskun tilan isäntä oli lahjoittanut uuden koulutontin. Puinen rakennus paloi syksyllä 1942 ja koulua käytiin kahdeksan vuoden ajan Jokikunnan Seurojentalolla. Tulipalossa tuhoutuneen koulurakennuksen tilalle mäen päälle, keskelle kylää, valmistui uusi rakennus vuonna 1950.